İstanbul Ortopedi Merkezi – Ortopedi ve Travmatoloji

Erişkin Kalça Displazisi

Erişkin kalça displazisi, çocukluk çağında kalçanın yetersiz gelişmesi nedeniyle erişkin çağa ulaşıldığında hastada şikayetlerin oluşmasıyla karakterize bir durumdur. Kalçanın yuva kısmının baş kısmını kavraması yetersizdir. Kavrama yetersizliğinin derecesine göre basit örtüm yetersizliğinden kalça çıkığına kadar olan bir yelpazede karşımıza çıkar. Bu durum kalçanın hareketleri sırasında anormal hareketler etmesine neden olur. Uzun süreli anormal hareketler ise kalça eklemi ve çevresindeki dokuların bozulmasıyla sonuçlanır. Ayrıca çocukluk çağından itibaren var olan bir problem olduğundan yıllar içerisinde çevre kemik ve yumuşak dokuların adaptasyonu gelişir. Bu adaptasyonlar tedavi yöntemini etkileyebilir. Kalça displazi hastaları kalça çevresi veya kasık bölgesinde ağrı, bacak boy eşitsizliği, topallama, yürüme sırasında erken yorulma gibi şikayetlerle bize başvurur.

Tanı ve tedavi planlamasında röntgen, tomografi ve MR gibi birçok radyolojik tetkikten faydalanılır. Tedavi displazinin derecesi, eşlik eden patolojiler ve hastaların şikayetleri baz alınarak yapılır. Hafif dereceli displaziler hastada belirgin şikayetler oluşturmuyorsa ameliyat dışı yöntemlerle tedavi edilebilirken bunun dışındaki displaziler genellikle hastalarda belirgin şikayet oluşturması, kalça eklemi içerisindeki yapıların bozulması ve bununla ilişkili erken kalça kireçlenmesi riski nedeniyle çoğunlukla cerrahi olarak tedavi edilir. Eşlik eden patolojiler ve hastanın şikayetine göre kalça artroskopisi, örtümü arttıran kemik düzeltme yöntemleri veya kalça protezi ameliyatı gibi birçok yöntem erişkinlerde kalça displazinin tedavisinde kullanılır.