İstanbul Ortopedi Merkezi – Ortopedi ve Travmatoloji

Omuz Artroskopisi

Omuz eklemi vücudumuzdaki en hareketli eklemdir. Omuz eklemini etkileyen hastalıklar belirgin ağrı ve hareket kısıtlılığına yol açabilir. Buna bağlı olarak, hastanın günlük aktiviteleri belirgin derecede etkilenir. Hastaların bir kısmı ameliyat dışı tedavilerden fayda görmekte iken bir kısmında ağrı ve fonksiyonel kısıtlılığı geri döndürmek için cerrahi tedavi gerekir.

Omuz eklemini ilgilendiren hastalıkların cerrahi tedavisinde açık ve artroskopik (kapalı) yöntemler kullanılır. Açık cerrahide dokular görece geniş kesilerle açılarak ulaşılmak istenen cerrahi alanda işlem yapılıp sonrasında anatomiye uygun şekilde açılan bu katlar yeniden kapatılır. Bu yöntemde cerrahi yara ile ilişkili problem oluşma ihtimali artar, ameliyat sonrası ağrı daha fazla olur ve iyileşme süreci daha uzun sürer. Artroskopik cerrahide ise omuz çevresindeki 5-10 mm uzunluğunda 3-4 adet küçük kesilerle girilerek dokuların ayrıştırılmasına gerek kalmadan eklem çevresi ve eklem dokularına fiberoptik kamera yardımıyla ulaşılabilir. Cerrahi işlem ayrıca bir kesi yapılmadan uygulanabilir. Bu sayede yara problemi riski ve ağrı açık cerrahiye göre belirgin derecede azdır. İyileşme süreci de belirgin olarak daha hızlıdır.

Omuzda artroskopik cerrahi:

 1. Tanısı konulamayan hastalıklarda eklem ve eklem çevresinin direk görüntülenip aynı zamanda muayene edilerek problemin ortaya konmasında,
 2. Eklem içerisindeki serbest dokuların kolayca çıkarılmasında,
 3. Omuzu hareket ettiren rotator kılıf tendonları ve ilişkili yağıların tamiri ve debridmanında
 4. Omuz çıkıklarında zarar gören yapıların tamirinde
 5. Biceps tendonu patolojilerinin tedavisinde,
 6. Subakromial alanın dekompresyonunda,
 7. Akromioklaviküler eklem patolojilerinin tedavisinde
 8. Omuz çevresi sinir sıkışmalarında sinirlerin gevşetilmesinde
 9. Donuk omuz gibi hareket kısıtlılığına sebep olan skar ve kontrakte dokuların gevşetilmesinde
 10. Omuz eklemi ile komşu olan ve omuz ile birlikte hareket eden kürek kemiğinin göğüs duvarı ile yaptığı eklemin patolojilerinde
 11.  Omuz ekleminde tamir edilemeyecek kadar hasarlanmış dokuların çevreden yeni dokuların transfer edilerek omuza fonksiyon kazandırılmasında kolaylıkla uygulanabilir.